Guy Pelsmakers

Psychologue – Pédagogue - Criminologue / Psycholoog – Pedagoog - Criminoloog

Clos des Girolles, 2 à 1410 Waterloo
Tél : 02 354 99 94 / Gsm : 0475 97 14 09 / Email : info@ihr.be

Reçoit sur rendez-vous à 1410 Waterloo, Clos des Girolles N°2 Ontvangt op afspraak in 1410 Waterloo, Clos des Girolles N° 2

Nous proposons des démarches thérapeutiques, individuelles, de couple ou de groupe, pour les divers problèmes psychologiques dont :

Nous travaillons en français – néerlandais et anglais.
Nous sommes : psychologue diplômé et agréé.
Pour en savoir encore plus : visitez aussi le site ihr.be

Wij stellen diverse vormen van psychotherapeutische benadering voor: individuele therapie, echtpaar en groepstherapie. Enkele problemen waarbij wij U kunnen helpen:

Onze interventies kunnen gevoerd worden in
het Nederlands, het Frans en het Engels.
Wij zijn erkend psycholoog.
Om nog wat meer te weten, verwijzen wij naar de site ihr.be

Nous utilisons avec le patient l'approche thérapeutique la plus adaptée au problème évoqué et à la personnalité de celui-ci.

Formations complémentaires en:

Wij gebruiken in samenspraak met de patiënt, de therapeutische benadering die het meest aangewezen is in functie van het probleem en in functie van zijn (haar) persoonlijkheid.
Démarches psychologiques
Psychologische benaderingen

Bijkomende opleidingen :